Συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΣΑΤΕ

25 Οκτωβρίου 2005

ΣΑΤΕ 1η συνεδρίαση:

Επαγγελματικά δικαιώματα, Μετονομασίες Τμημάτων

20 Δεκεμβρίου 2005
ΣΑΤΕ 2η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις ΤΕΙ-Τμημάτων, Μετονομασίες Τμημάτων, Καθορισμός περιεχομένων σπουδών

16 Μαρτίου 2006
ΣΑΤΕ 3η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένων σπουδών

20 Ιουνίου 2006
ΣΑΤΕ 4η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασίες, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένων σπουδών

28 Αυγούστου 2006
ΣΑΤΕ 5η συνεδρίαση:

Επαγγελματικά δικαιώματα

2 Φεβρουαρίου 2007
ΣΑΤΕ 6η συνεδρίαση:

Μετονομασίες, Μετεξελίξεις Τμημάτων, Καθορισμός περιεχομένων σπουδών

16 Μαΐου 2007
ΣΑΤΕ 7η συνεδρίαση:

Κριτήρια ίδρυσης Τμημάτων, Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένου σπουδών

6 Ιουνίου 2007
ΣΑΤΕ 8η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Σχολών, Επαγγελματικά δικαιώματα

5 Ιουλίου 2007
ΣΑΤΕ 9η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Σχολής, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων

25 Ιουνίου 2008
ΣΑΤΕ 10η συνεδρίαση:

Επαγγελματικά δικαιώματα

23 Ιουλίου 2008
ΣΑΤΕ 11η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Σχολής, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένου σπουδών

19 Δεκεμβρίου 2008
ΣΑΤΕ 12η συνεδρίαση:

Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένου σπουδών

30 Ιουνίου 2009
ΣΑΤΕ 13η συνεδρίαση:

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων