Συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΣΑΠΕ

19 Δεκεμβρίου 2005

ΣΑΠΕ 1η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασίες

4 Απριλίου 2006
ΣΑΠΕ 2η συνεδρίαση:

Συζήτηση για το νέο νόμο – Συζήτηση πάνω στα πορίσματα της Επιτροπής του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

17 Απριλίου 2006
ΣΑΠΕ 3η συνεδρίαση:

Συζήτηση για το νέο νόμο – Συζήτηση πάνω στα πορίσματα της Επιτροπής του ΕΣΥΠ για την

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

2 Μαΐου 2006
ΣΑΠΕ 4η συνεδρίαση:

Συζήτηση για το νέο νόμο – Συζήτηση πάνω στα πορίσματα της Επιτροπής του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

21 Ιουνίου 2006
ΣΑΠΕ 5η συνεδρίαση:

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων

26 Σεπτεμβρίου 2006
ΣΑΠΕ 6η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση

21 Δεκεμβρίου 2006
ΣΑΠΕ 7η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Θεσμοθέτηση

κατευθύνσεων, Επαγγελματική κατοχύρωση, Ίδρυση θέσεων ΔΕΠ

26 Μαρτίου 2007
ΣΑΠΕ 8η συνεδρίαση:

Ίδρυση Τμήματος, Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση

5 Ιουλίου 2007
ΣΑΠΕ 9η συνεδρίαση:

Κριτήρια ιδρύσεων, Ιδρύσεις Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Καθορισμός κατευθύνσεων

2 Απριλίου 2008
ΣΑΠΕ 10η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση

26 Ιουνίου 2008
ΣΑΠΕ 11η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση

24 Ιουλίου 2008
ΣΑΠΕ 12η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασία Τμήματος, Επαγγελματική κατοχύρωση

16 Δεκεμβρίου 2008
ΣΑΠΕ 13η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Καθορισμός κατευθύνσεων

30 Μαρτίου 2009
ΣΑΠΕ 14η συνεδρίαση:

Ίδρυση Σχολής, Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασίες Τμημάτων, Κατάτμηση Τμήματος, Επαγγελματική κατοχύρωση, Καθορισμός κατευθύνσεων, Κατάργηση κατευθύνσεων

24 Νοεμβρίου 2009
ΣΑΠΕ 15η συνεδρίαση:

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση

12 Ιανουαρίου 2010
ΣΑΠΕ 16η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση, Καθορισμός κατευθύνσεων, Κατάργηση ειδικεύσεων