Κοινές Συνεδριάσεις των Ολομελειών του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ

28 Φεβρουαρίου 2005
ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ 1η κοινή συνεδρίαση:

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ

9 Ιουλίου 2009
ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ 2η κοινή συνεδρίαση:

Χαιρετισμός κ. Ά. Σπηλιωτόπουλου, Προαγωγή συνεργασίας εκπαιδευτικών βαθμίδων, Χωροταξικός Σχεδιασμός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Γνωστικά αντικείμενα Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

19 Ιουλίου 2010
ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ 3η κοινή συνεδρίαση:

Επαγγελματική κατοχύρωση

Συμμετοχή Υφυπουργού κ. Γ. Πανάρετου