Συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΕΣΥΠ

27 Ιανουαρίου 2004
ΕΣΥΠ 1η συνεδρίαση:

Χαιρετισμοί κ. Κ. Σημίτη, κ. Π. Ευθυμίου

Πρόγραμμα Εργασίας ΕΣΥΠ – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΥΠ

21 Ιανουαρίου 2005
ΕΣΥΠ 2η συνεδρίαση:

Χαιρετισμοί κ. Κ. Καραμανλή, κ. Γ. Παπανδρέου, κ. Α. Αλαβάνου,

κ. Μ Γιαννάκου

Καθορισμός προτεραιοτήτων

16 Φεβρουαρίου 2005
ΕΣΥΠ 3η συνεδρίαση:

Προτεραιότητες

22 Μαρτίου 2005
ΕΣΥΠ 4η συνεδρίαση:

Εσωτερικός Κανονισμός, Χρηματοδότηση-Δαπάνες

30 Μαρτίου 2005
ΕΣΥΠ 5η συνεδρίαση:

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

19 Ιανουαρίου 2011
ΕΣΥΠ 6η συνεδρίαση:

Παρουσίαση από την Υπουργό κ. Ά. Διαμαντοπούλου του πλαισίου των πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Προγραμματισμός των συνεδριάσεων των Συμβουλίων του ΕΣΥΠ

26 Ιανουαρίου 2011
ΕΣΥΠ 7η συνεδρίαση:

Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΣΥΠ

Το διοικητικό μοντέλο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

2 Φεβρουαρίου 2011
ΕΣΥΠ 8η συνεδρίαση:

Ακαδημαϊκή οργάνωση: σχέση Σχολής – Τμήματος, Προγράμματα σπουδών

Ρυθμίσεις που σχετίζονται με το προσωπικό των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ

9 Φεβρουαρίου 2011
ΕΣΥΠ 9η συνεδρίαση:

Τρόποι μετάδοσης της γνώσης στην ανώτατη εκπαίδευση

Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης: χωροταξία ακαδημαϊκών μονάδων και εύρος / θεματική γνωστικών αντικειμένων