Πρόεδρος ΕΣΥΠ: Καθηγητής Αλέξης Λυκουργιώτης (18.10.2010 – )
Πρόεδρος ΣΑΠΕ: Καθηγητής Ανδρέας Λύτρας (26.10.2010 – )
Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Αν. Καθηγητής Ευάγγελος Πολίτης – Στεργίου (26.10.2010 – )
Πρόεδρος ΣΠΔΕ: Καθηγητής Ιωάννης Καζάζης (26.10.2010 – )

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Ολομέλειας και των επιμέρους Συμβουλίων του ΕΣΥΠ:

18 Νοεμβρίου 2003 Πρόεδρος ΕΣΥΠ: Καθηγητής Χρήστος Νικολάου
21 Ιανουαρίου 2004 Πρόεδρος ΣΑΠΕ: Καθηγητής Χρήστος Νικολάου
Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Καθηγητής Βασίλειος Κωτσάκης
Πρόεδρος ΣΠΔΕ: Καθηγητής Παναγιώτης Ξωχέλλης

30 Νοεμβρίου 2004 Πρόεδρος ΕΣΥΠ: Καθηγητής Αθανάσιος Βερέμης
31 Δεκεμβρίου 2004 Πρόεδρος ΣΑΠΕ: Καθηγητής Αθανάσιος Βερέμης
Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος
Πρόεδρος ΣΠΔΕ: Γεώργιος Γούσης

16 Δεκεμβρίου 2005 Πρόεδρος ΣΑΠΕ: Καθηγητής Χρήστος Μασσαλάς
20 Μαρτίου 2008 2η θητεία Πρόεδρος ΕΣΥΠ: Καθηγητής Αθανάσιος Βερέμης
12 Ιουνίου 2008 Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Καθηγητής Γεώργιος Καλκάνης
17 Φεβρουαρίου 2009 2η θητεία Πρόεδρος ΣΑΠΕ: Καθηγητής Χρήστος Μασσαλάς

18 Φεβρουαρίου 2009 Πρόεδρος ΣΠΔΕ: Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης